Υποβολή Επιστημονικής Εργασίας

 

Υπoβάλετε την Εργασία σας ΕΔΩ

Τελική ημερομηνία Υποβολης Εργασίας 31 Ιουλίου 2024

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 • Μετά την λήξη της προθεσμίας καμία εργασία δεν θα γίνεται αποδεκτή καθώς και όσες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση τελικής έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο συνέδριο του πρώτου συγγραφέα ή του υπεύθυνου παρουσίασης της, ενώ τουλάχιστον ένα από τα μέλη της εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τακτικό μέλος και να έχει πληρώσει την συνδρομή του για το 2024.
 • Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ελεύθερες Ανακοινώσεις ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Ε-Posters)
 • Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους, στο e-mail που έχουν δηλώσει.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τον τελικό τρόπο παρουσίασης της εργασίας.
 • Στις Ανασκοπήσεις οι συγγραφείς μπορούν να είναι μέχρι τρία (3) άτομα, ενώ στις Ερευνητικές εργασίες έως επτά (7) άτομα.
 • Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις μετά την κατάθεση της εργασίας δε θα γίνονται δεκτές.
 • Περιλήψεις εργασιών που θα στέλνονται με email, fax ή ταχυδρομικά δε θα γίνονται δεκτές.
 • Η παραλαβή της περίληψης εργασίας θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη “Βεβαίωση Παραλαβής”. Σε περίπτωση που δεν παραλάβeτε τη σχετική βεβαίωση, εντός δύο ημερών από την αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου.
 • Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να κυμαίνεται από 300 έως 400 λέξεις.
 • Να μην έχει ανακοινωθεί ή ίδια εργασία σε άλλο συνέδριο, ημερίδα ή άλλη επιστημονική δραστηριότητα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Η εργασία θα πρέπει να υποβληθεί και στην αγγλική γλώσσα καθώς το συνέδριο λαμβάνει μοριοδότηση ΕΟΡΝΑ
 • Σε περίπτωση που επιθυμεί η συγγραφική ομάδα η εργασία να μπει σε διαδικασία βράβευσης, παρακαλείσθε να αποστείλετε το πλήρες κείμενο της εργασίας (το οποίο να ακολουθεί τις οδηγίες συγγραφής επιστημονικού  άρθρου (http://www.spnj.gr/gr/), στο [email protected] έως την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2024.

 

Δομή Περίληψης 

Ερευνητικές εργασίες: Εισαγωγή- Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα- Συμπεράσματα.

Ανασκοπικές εργασίες: Εισαγωγή – Σκοπός – Μέθοδος Ανασκόπησης – Αποτελέσματα- Συμπεράσματα.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 19-22 Σεπτεμβρίου 2024

Προθεσμία Early Registration: 31 Ιουλίου 2024

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 31 Ιουλίου 2024

Επικοινωνία

2103668895 - 857 - 856

210 36 43 511

[email protected]

Ακολουθήστε μας

Απόρρητο