Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα

Η AFEA δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των πελατών της και παίρνει στα σοβαρά την υποχρέωσή της ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους.

Αυτή η πολιτική ορίζει τα εξής:

  • Τα προσωπικά δεδομένα  που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για την διεκπεραίωση της εργασίας μας
  • Από πού λαμβάνουμε τα δεδομένα
  • Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα
  • Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα
  • Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα
  • Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων
  • Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων
  • Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο και μας επιτρέπει να το αναγνωρίζουμε, όπως το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία πληρωμής, η ηλεκτρονική διεύθυνση κοκ.

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε τις εξής κατηγορίες στοιχείων:

1. Όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός και στοιχεία διαβατηρίου ή άλλων αναγνωρισμένων εγγράφων ταυτοπροσωπίας, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή άλλων μέσων πληρωμής
2. Περαιτέρω πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, την εθνικότητα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο και τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης και τη χώρα έκδοσης του διαβατηρίου ή της ταυτότητας
3. Ταξιδιωτικό ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν στις πτήσεις και τις υπηρεσίες που συνδέονται με τις πτήσεις και για τις οποίες έχει γίνει κράτηση.
4. Διατροφικές και λοιπές ιδιαιτερότητες που δηλώνετε ως συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις ,συνέδρια κ.ο.κ.

Τα δεδομένα  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

1. Παροχή υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα , για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάει ο πελάτης  .
2. Στέλνουμε επικοινωνίες σχετικά με τις υπηρεσίες που μας ζητάνε και τυχόν αλλαγές σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτές οι επικοινωνίες δεν έχουν διαφημιστικούς σκοπούς.
3. Επαλήθευση/Έλεγχος πιστωτικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής: Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία πληρωμής για λόγους λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.
4. Μάρκετινγκ: Ανά διαστήματα, επικοινωνούμε ηλεκτρονικά και παρέχουμε πληροφορίες για τα δρώμενα της εταιρείας  . Ωστόσο, μπορείτε  να επιλέξετε  να λαμβάνετε ή όχι τέτοιου είδους επικοινωνίες .
5. Η από μέρους σας συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις συνεπάγεται ότι κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το συνέδριο θα μαγνητοσκοπηθεί και θα ληφθούν φωτογραφίες, που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προώθησης του συνεδρίου.
 
Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω λόγους:
- Επειδή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ )
- Λόγω των νόμιμων συμφερόντων μας κατά τη λειτουργία μας ως  εταιρεία (π.χ. για διοικητικούς/φορολογικούς σκοπούς).

Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’ όψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα.

Επίσης, λαμβάνουμε υπ’ όψη τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις φορολογικές  μας υποχρεώσεις  ή για να ανταποκριθούμε σε καταγγελίες/ερωτήσεις και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης κάποιας αξίωσης.

Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα καταστρέφουμε με ασφάλεια.

Όλα τα στοιχεία πληρωμών μεταβιβάζονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης και αποθηκεύονται σύμφωνα με τα Πρότυπα Ασφαλείας Δεδομένων του Κλάδου Καρτών Πληρωμής (PCI DSS).

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα εξής τρίτα μέρη για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:
1. Κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου και  ρυθμιστικές αρχές
2. Αξιόπιστους πράκτορες του Παγκόσμιου Συστήματος μέσω των οποίων κάνετε κράτηση εισιτηρίων κοκ.
3. Συνεργαζόμενες  εταιρείες  που είναι υποχρεωμένες να παράσχουν τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.
4. Αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών μας.

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:

- Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.       
- Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
- Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
- Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω).
- Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή.
- Ανάκληση συγκατάθεσης. Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στους υπεύθυνους υπαλλήλους της εταιρίας μας και με κάθε τρόπο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την εταιρία, από άλλον χρήστη ή από τρίτο. Η εταιρία δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτήν την πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ([email protected])

Αλλαγές στη πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της AFEA CONGRESS S.A.. Εμείς προτρέπουμε όλους τους χρήστες μας να ελέγχουν την ιστοσελίδα μας  για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 19-22 Σεπτεμβρίου 2024

Προθεσμία Early Registration: 31 Ιουλίου 2024

Προθεσμία υποβολής εργασιών: 31 Ιουλίου 2024

Επικοινωνία

2103668895 - 857 - 856

210 36 43 511

[email protected]

Ακολουθήστε μας

Απόρρητο